Klauzula non-profit / non profit disclousure

Fundacja mieszkaj-na-swoim ma charakter dobroczynny i jest fundacją non-profit. Celem fundacji jest działalność na rzecz osób poszukujących własnego mieszkania, domu, lokalu oraz działalność na rzecz tworzenia sprzyjającego klimatu dla osób poszukujących nieruchomości. Popieramy wszelkie inicjatywy społeczne służące poprawie jakości budownictwa mieszkaniowego na terenie województwa Śląskiego. Nieodpłatnie pomagamy w wyborze mieszkania, domu bądź lokalu. Wspieramy aktywnie w procesie budowy i zakupu nieruchomości. W ramach dyżurów wolontariusze świadczą darmowe porady z zakresu:
– prawa
– projektowania oraz kosztorysowania
– budownictwa

Kilka słów o nas

Fundacja powstała w 2012r., lecz data wpisu do rejestru sądowego to 2018r. Wcześniej działaliśmy nie oficjalnie, jako grono dobrych znajomych, gdyż nasze branże zawodowo się pokrywają.

Prywatnie zależy nam na oczyszczeniu rynku w którym pracujemy i wprowadzeniu pod logiem fundacji, kodeksu dobrych zasad, które służyć będą nabywcom nieruchomości a długofalowo spowodują większe zaufanie do osób pośredniczących w zakupie nieruchomości.

Fundacja działa na terenie miasta Katowic. Realizuje cele nastawione na pomoc osobom zainteresowanym w zakupie nieruchomości.

Prowadząc akcje informacyjne i promocyjne, liczymy na współpracę z Urzędem Miasta Katowic, ale i prywatnymi firmami których interesuje działalność charytatywna.

Obszar działalności

Konsultacje

Warsztaty

Ocena ofert

Poradniki kupna

Projekt „Mieszkaj na Swoim 2018”

Cel projektu
Pomoc w zakupie mieszkania bądź domu mieszkańcom Śląska a w szczególności mieszkańcom Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Adresaci projektu
Osoby samotne oraz rodziny, poszukujące lub noszące się z zamiarem kupna własnego domu bądź mieszkania.
Formy wsparcia dla uczestników projektu
Doradztwo i konsultacje – indywidulane spotkania każdego uczestnika projektu z agentem nieruchomości, bądź przedstawicielem dewelopera, architektem oraz doradcą finansowym.
Planowane efekty realizacji projektu: 
1. Zakup mieszkania bądź domu przez uczestników projektu 2. Wymuszenie na wszystkich stronach procesu zakupu bądź budowy mieszkania czy domu, klarownych działań, zgodnych ze sztuką zawodu.

Potrzebujesz naszego wsparcia?